Budowa hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania odpadów metali kolorowych i zmieszanych metali w Szubinie

Budowa hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania odpadów metali kolorowych i zmieszanych metali w Szubinie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej typu S7HF-30.0 służącej do przechowywania złomu metali kolorowych i zmieszanych metali

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 11.01.2008 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie budowy hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania odpadów metali kolorowych i zmieszanych metali w Szubinie

Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin Tel. 052 391-07-00, 052 391-07-85 Obwieszczenie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.(Dz. U. 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz [...]

metryczka