Zarządzenie Nr 0151-122/04

Zarządzenie Nr 0151-122/04
Burmistrza Szubina
z dnia 7 grudnia 2004r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Szubin, położonej w miejscowości Rynarzewo gmina Szubin.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 28 i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/257/98 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 18 lutego 1998r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

zarządzam, co następuje:

§ 1. Sprzedać w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość rolną położoną w Rynarzewie, gmina Szubin oznaczoną geodezyjnie jako działka numer 326/3 o powierzchni 0.37.00 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Szubinie aktualnie prowadzi księgę wieczystą KW 2967.

§ 2. W oparciu o operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, cenę wywoławczą, nieruchomości opisanej w § 1 tego zarządzenia ustalam na kwotę 7.000,-zł (słownie: siedem tysięcy złotych).

§ 3. Jeżeli pierwszy przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, cenę wywoławczą nieruchomości do drugiego przetargu ustalam na kwotę 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

§ 4. Jeżeli drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, sprzedać nieruchomość stanowiącą przedmiot niniejszego zarządzenia w drodze rokowań, za cenę ustaloną w tych rokowaniach.

§ 5. Do przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej opisanej w § 1 niniejszego zarządzenia zarówno w pierwszym jak i drugim przetargu ustalam:
- wadium w wysokości   500,- złotych (słownie: pięćset złotych)
- postąpienie w wysokości 100,- złotych (słownie: sto złotych)

§ 6. Do przeprowadzenia przetargu wyznaczam komisję przetargową w składzie następującym:
1. Małgorzata Kwast - przewodniczący
2. Bernardeta Grunt - członek
3. Mirosław Skrzyniarz - członek
4. August Rymer - członek

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Uzasadnienie

Nieruchomość gruntowa położona w Rynarzewie gmina Szubin, oznaczona geodezyjnie jako działka numer 326/3 o powierzchni 0.37.00 ha stanowi własność gminy Szubin, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie aktualnie prowadzi księgę wieczystą KW 2967.
Opisana wyżej nieruchomość wg. ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Nakielskie stanowi niezabudowany grunt rolny. Tereny na której znajduje się powyższy grunt są wykorzystywane rolniczo, a zatem przeznaczenie do sprzedaży wymienionej nieruchomości jest celowe na powiększenie areału gospodarstw już istniejących. Nadto na przedmiotowej nieruchomości rolnej gmina nie zamierza realizować żadnej inwestycji, ani też przeznaczyć jej na inny cel niż rolny.

W powyższym stanie rzeczy przeznaczenie do sprzedaży opisanej na wstępie nieruchomości jest w pełni uzasadnione.

pobierz treść zarządzenia (64kB) pdf


Wytworzył: Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński (7 grudnia 2004)
Opublikował: Michał Moniak (23 grudnia 2004, 11:52:01)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (18 listopada 2008, 09:48:52)
Zmieniono: przeniesienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2058

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij