Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek 258/17, 258/18, 257 w Szubine ul. Wiewiórowskiego


Burmistrz Szubina
ul. Kcyńska 12
89-200 Szubin
Tel. 052 391-07-00, 052 391-07-53

Obwieszczenie

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. 902) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie zostało wszczęte postępowanie administracyjne z wniosku Pana Andrzeja Rożka-Usługi Projektowe, ul. Gałczyńskiego 10/17, 85-322 Bydgoszcz, działającego na podstawie pełnomocnictwa Pana Józefa Kłosowskiego- INVEST CLUB Sp. z o.o., ul. Sportowa 5, 89-200 Szubin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków i wód deszczowych na terenie działek 258/17, 258/18, 257 położonych w miejscowości Szubin ul. Wiewiórowskiego. Jednocześnie podaję do publicznej wiadomości, że w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdującym się w pokoju nr 4 Urzędu Miejskiego w Szubinie zamieszczono dane dot. wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia.
Wszelkie uwagi i wnioski dot. prowadzonego postępowania można składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (3 września 2007)
Opublikował: Michał Moniak (20 września 2007, 09:23:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2929