Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie

Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie- tereny mieszkaniowe

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 24.10.2007r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego (budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie)

Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin Tel. 052 391-07-00, 052 391-07-53 Obwieszczenie Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2006r. Nr 129, poz. 902) [...]

metryczka