Zmiana sposobu użytkowania części budynku hali magazynowej na działce 1730/7 w Szubinie

Zmiana sposobu użytkowania części budynku hali magazynowej na działce 1730/7 w Szubinie

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części istniejącego budynku hali magazynowej na warsztat mechaniczny na działce działce nr 1730/7 w

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 03.04.2007 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. [...]

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. Decyzje i postanowienia 1. Numer wpisu w spisie kart 2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

metryczka