Odzysk odpadów w niecce pocegalnianej przy ul. Pałuckiej w Szubinie - KARMIL

Odzysk odpadów w niecce pocegalnianej przy ul. Pałuckiej w Szubinie - KARMIL

Obwieszczenie o decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów poprzez wbudowanie ich w nieckę pocegielnianą w wyrobisku w Szubinie

BURMISTRZA SZUBINA z dnia 19.04.2007r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr [...]

Formularz B - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji

Formularz B - karta informacyjna dla wniosku o wydanie decyzji LP. Wniosek o wydanie decyzji 1. Numer wpisu w spisie kart 2. Zakres przedmiotowy wniosku Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postęp. w sprawie wydania decyzji o środowisk. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na odzysku odpadów poprzez wbudowanie w nieckę pocegielnianąw wyrobisku zlokalizowanym w Szubinie przy ul.

Zawiadomienie Burmistrza Szubina z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 Tel. 052 391-07-00, 052 391-07-53 W związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr z 2006r. Nr [...]

metryczka