Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja - Stanisławka - Wojsławiec

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja - Stanisławka - Wojsławiec

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szkocja - Stanisławka, Wojsławiec

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.02.2007r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja - Stanisławka - Wojsławiec

Burmistrz Szubina z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 Tel. 052 391-07-00, 052 391-07-53 Obwieszczenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [...]

metryczka