Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na terenie działki nr 730/4 położonych w Szubinie


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.10.2006r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w publicznie dostępnym wykazie danych zamieszczono informację o wydanej dnia 12.10.2006r. Znak GKM. 7632-1/06 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na terenie działki nr 730/4 położonych w Szubinie, przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 1. Decyzję wydano na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego AUTEX Zakład Pracy Chronionej H.A. Gajewscy, ul. Łęczycka 6, 85-950 Bydgoszcz.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (12 października 2006)
Opublikował: Michał Moniak (20 października 2006, 08:42:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1731