Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubi


Obwieszczenie

Burmistrza Szubina


z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12
tel. 052 391-07-00, 052 391-07-53

Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692) podaje do publicznej wiadomości, że wszczął postępowanie administracyjne z wniosku firmy P.H.U. "AUTEX" Zakład Pracy Chronionej H.A. Gajewscy, 85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 6 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4, położonej w Szubinie, przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 1.
Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, że w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdującym się w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Szubinie zamieszczono dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Zawiadamiam również, ze w ramach postępowania został opracowany raport oddziaływania na środowisko.
Wszelki uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (20 września 2006)
Opublikował: Michał Moniak (28 września 2006, 12:27:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (28 września 2006, 12:34:03)
Zmieniono: poprawa tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1259