Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubi


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku firmy P.H.U "AUTEX" Zakład Pracy Chronionej H.A. Gajewscy, 85-737 Bydgoszcz, ul. Łęczycka 6 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 położonej w Szubinie, przy ul. Ludowego Wojska Polskiego 1.
Na podstawie art. 10 K.p.a. zawiadamia się strony niniejszego postępowania administracyjnego o możliwości zapoznania się z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 17 w terminie 21 dni od daty otrzymania powyższego zawiadomienia.

metryczka


Wytworzył: Adam Janas (20 września 2006)
Opublikował: Michał Moniak (25 września 2006, 14:50:43)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (25 września 2006, 14:52:00)
Zmieniono: poprawa tytułu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1426