Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubinie, przy ul. LWP 1

Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubinie, przy ul. LWP 1

Burmistrz Szubina podaje do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów na terenie działki nr 730/4 położonych w Szubinie

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 12.10.2006r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubi

Obwieszczenie Burmistrza Szubina z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 tel. 052 391-07-00, 052 391-07-53 Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubi

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt.1, art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. [...]

metryczka