Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM NR BB-4 9463/BT-4 3801 'CHOMĘTOWO'

Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM NR BB-4 9463/BT-4 3801 'CHOMĘTOWO'

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM nr BB-4 9463/BT-4 3801 "Chomętowo" usytuowanej na działce nr 101/3 w Chom

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 02.02.2007r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr [...]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania

Burmistrz Szubina z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 Tel. 052-391-07-00, 052-391-07-53 Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska [...]

metryczka