Przebudowa i moder. stacji paliw płynnych i LPG z bud. stacji oraz infrastruk. na terenie istniejącej stacji paliw w Szubinie, przy ul. Kcyńskiej 45
Budowa hali magazynowej przeznaczonej do magazynowania odpadów metali kolorowych i zmieszanych metali w Szubinie
Budowa stacji paliw w Kołaczkowie | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie działek 258/17, 258/18, 257 w Szubinie ul. Wiewiórowskiego
Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji ściekowej i deszczowej na Osiedlu Leśnym w Szubinie
Zmiana sposobu użytkowania części budynku hali magazynowej na działce 1730/7 w Szubinie
Odzysk odpadów w niecce pocegalnianej przy ul. Pałuckiej w Szubinie - KARMIL
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szkocja - Stanisławka - Wojsławiec
Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego dla potrzeb produkcji paliw ekologicznych - AGROPIN
Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na terenie działki nr 730/4 w Szubinie, przy ul. LWP 1
Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM NR BB-4 9463/BT-4 3801 'CHOMĘTOWO'
Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie
Przebudowa drogi nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec - Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja
Stacja bazowa telefonii komórkowej 'Zamość KPM'
Stacja bazowa telefonii cyfrowej na działce 440/18 w Kowalewie
Stacja bazowa telefonii komórkowej na maszcie Nadleśnictwa Szubin
Stacja demontażu pojazdów na terenie działki 126/16 i 126/5 w Szubinie
Generator elektrowni wiatrowej w Łachowie
Kanalizacja sanitarna - Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie
Stacja bazowa telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie
Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2,5 MW wraz z urządzeniami i przyłączem energetycznym w Malicach (Gmina Kcynia)
Budowa wytwórni mas bitumicznych na działce nr 817/2 w Szubinie przy ul. Sportowej
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. nizin. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 5
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. niz. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 4
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. niz. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 3
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. niz. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 10
Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi w ekosystemach leśnych na ter. niz. Nadleśnictwa Szubin – zad. nr 2
Modernizacja stacji paliw gazowych LPG na stację paliw płynnych i gazowych na dz. nr 87/2 w Szubinie przy ul. Marii Konopnickiej
Budowa elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 44 i 61 w miejscowości Wymysłowo
Budowa elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 45 i 61 w miejscowości Wymysłowo
Utworzenie kopalni odkrywkowej kruszyw o pow. 11,5535 ha na dz-ach o n-ach ewid. 528/3, 529, 530/1 w Królikowie, gm. Szubin
Budowa elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 3 i 10 w miejscowości Stary Jarużyn
Budowa elektrowni wiatrowej wraz z elementami towarzyszącymi o mocy P=0,8 MW na działkach o numerach 5 i 10 w miejscowości Stary Jarużyn
Budowa bezobsługowej stacji paliw płynnych w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 41a na działce nr 1633/19 oraz 1632/4
Budowa zakładu budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych w miejscowości Szubin, na działce nr 817/10
Budowa hali produkcyjnej z wanną szklarską oraz zestawiarnią, halą odprężarek i maszyn sortierskich na działce nr 254/5 w Turze
Budowa hali produkcyno-magazynowej z wanną szklarską o wydajn. 130 t oraz... (dz. nr 254/5 w Turze)
KARMIL - zakład odzysku metali (OŚiR.7624-43/10)
Wydobywanie piasku ze złoża Smolniki I (OŚiR. 7624-17/10/11)
Karmil - zakładu odzysku metali (OŚiR.6220.58.2011)
ENERIA - turbiny wiatrowe - Smarzykowo (OŚiR.6220.43.2011) [41]
Budowa hali produkcyjno–magazynowej z wanną szklarską w Turze (OŚiR.6220.12.2012 )
Budowa hali produkcyjno-magazynowej z wanną szklarską w Turze (OŚiR.6220.31.2012) - nowy komin
[OŚiR.6220.64.2011] Budowa małej elektrowni wodnej w Chobielinie
(OŚiR.6220.2.2013) Tur - instalacja do produkcji szkła
[OŚiR.6220.23.2013] Zakład budowy dróg z wytwórnią mas bitumicznych
[OŚiR.6220.13.2014] | [OŚiR.6220.7.2015] | [OŚiR.6220.19.2015
Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SKÓRZEWO, na działce nr 67/17 w Skórzewie, gm. Szubin
Stacja demontażu pojazdów - Łachowo dz. nr 26/6
[OŚiR.6220.27.2016] | [OŚiR.6220.29.2016] | [OŚiR.6220.25.2016]
[OŚiR.6220.34.2016] | [OŚiR.6220.58.2015] | [OŚiR.6220.65.2017]
[OŚiR.6220.50.2016] | [OŚiR.6220.49.2016] | [OŚiR.6220.14.2017]
[OŚiR.6220.43.2017] | [OŚiR.6220.10.2018] | [OŚiR.6220.14.2019]
[OŚiR.6220.43.2019] | [OŚiR.6220.13.2020] | [OŚiR.6220.60.2019]
[OŚiR.6220.22.2019] | [OŚiR.6220.22.2020] | [OŚiR.6220.53.2020]
[OŚiR.6220.53.2021] | OŚiR.6220.41.2020 | OŚiR.6220.21.2021
[OŚiR.6220.33.2021] | OSiR.6220.8.2021 | OSiR.6220.11.2021

Brak artykułów

metryczka