Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie

Przebudowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli w Szubinie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania adm. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Bobol

Obwieszczenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z [...]

Informacja o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK "CENTERTEL", usytuowanej w Szubinie na wieży kościoła p.w. Św. Andrzeja Boboli

BURMISTRZA SZUBINA Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. [...]

metryczka