Przebudowa drogi nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec - Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja

Przebudowa drogi nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec - Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolnego nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja, gmina Szubin

OBWIESZCZENIEBURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.02.2006r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolnego nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja, gmina Szubin

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. Decyzje i postanowienia 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi gminnej transportu rolnego nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja, gmina Szubin

Formularz E - karta informacyjna dla raportu oddziaływania na środowisko LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko [...]

Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego nr 090501C Rynarzewo - Wojsławiec - Szkocja w obrębie miejscowości Szkocja

Burmistrz Szubina z siedzibą w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12 Tel. 391-07-00, 391-07-53 Obwieszczenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr [...]

metryczka