Stacja bazowa telefonii komórkowej 'Zamość KPM'

Stacja bazowa telefonii komórkowej 'Zamość KPM'

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43818 operator sieci PLUS FSM w Zamościu, działka nr 122/5

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. Decyzje i postanowienia 1. Numer wpisu w spisie kart 2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację [...]

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Zamościu - "Zamość KPM"

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. [...]

metryczka