Stacja bazowa telefonii cyfrowej na działce 440/18 w Kowalewie

Stacja bazowa telefonii cyfrowej na działce 440/18 w Kowalewie

Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 440/18 w Kowalewie

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na [...]

Budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 440/18 w Kowalewie

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. [...]

metryczka