Stacja bazowa telefonii komórkowej na maszcie Nadleśnictwa Szubin

Stacja bazowa telefonii komórkowej na maszcie Nadleśnictwa Szubin

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK "Centertel" na terenie działki nr 3285 położonej w Szubinie - Wsi

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 15.02.2006 r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 3285/5 w Szubinie - Wsi

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. Decyzje i postanowienia 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudownie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel na istniejącym maszcie obserwacyjnym Nadleśnictwa Szubin

Formularz E - karta informacyjna dla raportu oddziaływania na środowisko LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko [...]

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na maszcie obserwacyjnym Nadleśnictwa Szubin

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. [...]

metryczka