Stacja demontażu pojazdów na terenie działki 126/16 i 126/5 w Szubinie

Stacja demontażu pojazdów na terenie działki 126/16 i 126/5 w Szubinie

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wyrejestrowanych z eksploatacji na terenie działek nr 126/16, 126/5, 127/2 położonych w Szubinie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA SZUBINA z dnia 23.01.2006r. Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98. poz. 1071, z 2001r. Nr 49. poz. 509; z 2002r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169. poz. 1387; z [...]

Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wyrejestrowanych z eksploatacji

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. Decyzje i postanowienia 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji

Formularz E - karta informacyjna dla raportu oddziaływania na środowisko LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na środowisko [...]

Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z infrastrukturą na terenie działki nr 126/16, 126/5 położonej w Szubinie

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. [...]

metryczka