Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Ła

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień

LP. raport oddziaływania na środowisko
1. Numer wpisu w spisie kart  
2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Łachowo
3. Znak sprawy GKM. 7632-13/05
4. Data wydania 17.11.2005 r.
5. Nazwa organu który wydał decyzję Burmistrz Szubina
6. Nazwa podmiotu, którego decyzja dotyczy PPU "ENERVENT"
Grzegorz Pilarski, Łachowo 48
89-200 Szubin
7. Numer wpisu wniosku dotyczącego decyzji  
8. Miejsce przechowywania
(nazwa organu, nazwa komórki organizacyjnej, numer pokoju)
Burmistrz Szubina, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, pokój nr 17
9. Informacja czy decyzja jest ostateczna  
10. Zastrzeżenia dotyczące udostępniania informacji  
11. Numery innych wpisów w wykazie, dotyczących podmiotu których dotyczy decyzja  
12. Uwagi  

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (17 listopada 2005)
Opublikował: Michał Moniak (21 listopada 2005, 08:19:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2286