Budowa genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Łachowo


Ogłoszenie

Burmistrz Szubina w związku z art 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z 2001r. Nr 49, poz. 509; z 2002r. Nr 113. poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004r. Nr 162, poz. 1692) podaje do publicznej wiadomości, że wszczął postępowanie administracyjne z wniosku firmy PPU „EnerVent" Grzegorz Pilarski, Łachowo 48, 89-200 Szubin w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Łachowo.

Jednocześnie podaje się do publicznej wiadomości, że w wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie znajdującym się w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Szubinie zamieszczono dane o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację w/w przedsięwzięcia. Zawiadamiam również, ze w ramach postępowania został opracowany raport oddziaływania na środowisko.

Wszelki uwagi i wnioski należy składać w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Szubinie w godzinach od 8:00 do 15:00.

metryczka


Wytworzył: Alicja Hoffmann (26 października 2005)
Opublikował: Michał Moniak (26 października 2005, 11:24:06)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (21 listopada 2005, 08:16:53)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2178