Generator elektrowni wiatrowej w Łachowie

Generator elektrowni wiatrowej w Łachowie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Ła

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na [...]

Budowa genaratora elektrowni wiatrowej wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej na terenie działki nr 7/2 w miejscowości Łachowo

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z [...]

metryczka