Stacja bazowa telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie

Stacja bazowa telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św Andrzeja Boboli w Szubinie

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody [...]

Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. Św Andrzeja Boboli w Szubinie

Formularz E - karta informacyjna dla raportu oddziaływania na środowisko LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Nazwa dokumentu Raport o oddziaływaniu na [...]

Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Szubinie

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27.04.2001r. "Prawo ochrony środowiska" (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że wszczął postępowanie [...]

metryczka