Kanalizacja sanitarna - Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie

Kanalizacja sanitarna - Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie

Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia poleg. na bud. sieci kanal. sanit. z przykanalikami, przepompowniami i przyłączami wodociąg. i elekt. do przepompowni w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka

Formularz C - karta informacyjna dla decyzji i postanowień LP. raport oddziaływania na środowisko 1. Numer wpisu w spisie kart   2. Zakres przedmiotowy decyzji Decyzja o środowiskowych uwarukowaniach zgody [...]

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, przepompowniami i przyłączami wodociągowymi i elektrycznymi do przepompowni w miejscowościach Szubin, Wolwark, Pińsko, Ameryczka, Zalesie

Ogłoszenie Burmistrz Szubina w związku z art. 32 ust. 1 pkt 1. i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. [...]

metryczka