Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (konkursy ofert)

Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi (konkursy ofert)

Zarządzenie Burmistrza Szubina w sprawie ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji projektu.

Zarządzenie Burmistrza Szubina w sprawie ogłoszenia konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o [...]

metryczka