Dane statystyczne - powierzchnie

Dane statystyczne - powierzchnie

Powierzchnie - dane na dzień 22 maja 2012 r.

Powierzchnia ewidencyjna gminy i miasta Szubin - stan na dzień 22 maja 2012 r. w ha. Obręb wiejski Miasto Razem Powierzchnia ogólna gruntów 32387,64 764,98 33152,62 Użytki rolne Grunty orne 13171,04 [...]

Powierzchnie - dane na dzień 15 lutego 2007

Powierzchnia geodezyjna gminy i miasta Szubin - stan na 15 lutego 2007r. w ha. Obręb wiejski Miasto Razem Powierzchnia ogólna gruntów 32462 765 33227 Użytki rolne Grunty orne 13296 354 13650 [...]

metryczka