2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy (RZP.6730.1.146.2022)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 24.06.2022 r.
 
Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), zawiadamiam strony postępowania przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 100/44 w miejscowości Skórzewo, o możliwości zapoznania się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, pokój nr 9, z zebranymi materiałami i dowodami oraz wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, w terminie 21 dni od dnia wywieszenia obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa, możliwość przeglądania akt sprawy i wypowiedzenia się jest uprawnieniem strony i nie jest obowiązkowe.


BURMISTRZ
      /-/
Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (24 czerwca 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (24 czerwca 2022, 14:16:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88