2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 34 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.533.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 19.01.2022 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 19.01.2022 r. decyzji       Nr 34, znak: RZP.6730.1.533.2021 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 100/57 w miejscowości Skórzewo.

            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.                      BURMISTRZ
                                                
           /-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (19 stycznia 2022)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (21 stycznia 2022, 08:46:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 288