[OŚiR.6220.22.2020]

[OŚiR.6220.22.2020]

zawiadomienie o wydanej decyzji - farma fotowoltaiczna w Szubinie - Wsi

OśiR.6220.22.2020 Szubin, 2021-11-05     Zawiadomienie o wydanej decyzji Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale [...]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięnia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej w Szubinie - Wsi.

OŚiR.6220.22.2020       OBWIESZCZENIE   Zawiadomienie o przystąpieniu  do przeprowadzenia  oceny oddziaływania na środowisko   Na podstawie art. 33, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 [...]

metryczka