2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 394 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.301.2022)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 11.08.2022 r.

                       
            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 11.08.2022 r. decyzji Nr 394, znak: RZP.6730.1.301.2022 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie części działki nr 59/34 w miejscowości Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

      z up. BURMISTRZA
     Zastępca Burmistrza
                                                  
    /-/ Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (11 sierpnia 2022)
Opublikował: Martyna Thielmann (16 sierpnia 2022, 08:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 52