Protokół kontroli Nr 29/22


Protokół kontroli nr 29/22
z posiedzenia Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Szubinie
4 maja 2022 r.


 
W środę 4 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie przy ul. Kcyńskiej 12, realizując uchwałę Nr XLI/363/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok w godzinach od 14.30 do 15:30 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Mariusz Piotrkowski w następującym składzie:
1. Michalak Artur - Przewodniczący Komisji;
2. Hanna Adamczewska;
3. Pietrzycki Mariusz;
4. Rejment Maciej;
5. Woźniak Beata.

Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Tematem posiedzenia było:
1. Analiza protokołów z kontroli dotyczącej pracy jednostek organizacyjnych sporządzonych przez zewnętrzne instytucje i organy kontrolne za rok 2021.
2. Kontrola wykonania wydatków za rok 2021 przez pełnomocnika burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
3. Kontrola wykonywania nadzoru nad środkami trwałymi w roku 2021.

Protokolantem na posiedzeniu był pan Maciej Rejment.


Na podstawie § 87 ust. 1 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, protokoły z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie (11 maja 2022)
Opublikował: Izabela Mężykowska (1 lipca 2022, 15:07:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 45