Protokół kontroli Nr 28/22

Protokół kontroli nr 28/22
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie
9 marca 2022 r.

 
W środę 9 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Stanu Cywilnego przy ul. Kcyńskiej 12a w Szubinie, realizując uchwałę Nr XLI/363/21 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2022 rok w godzinach od 14.30 do 16.00 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie przeprowadziła kontrolę Urzędu Miejskiego w Szubinie, którego kierownikiem jest pan Mariusz Piotrkowski w następującym składzie:
1. Michalak Artur - Przewodniczący Komisji
2. Hanna Adamczewska
3. Pietrzycki Mariusz
4. Rejment Maciej – obecność zdalna
5. Woźniak Beata.
 
W związku z obecną sytuacją epidemiczną kontrola odbyła się w trybie hybrydowym.
Lista obecności członków komisji stanowi załącznik nr 1 do protokołu.
Lista obecności gości stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
Zawiadomienie o kontroli stanowi załącznik nr 3 do protokołu.
 
Tematem posiedzenia było:
1. Kontrola w zakresie gospodarowania odpadami - nadzór nad sposobem weryfikacji deklaracji mieszkańców za odpady za rok 2021.
 

Na podstawie § 87 ust. 1 uchwały nr V/35/19 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Szubin, protokoły z posiedzeń rady i komisji podlegają udostępnieniu w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

metryczka

metryczka


Wytworzył: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Szubinie (16 marca 2022)
Opublikował: Izabela Mężykowska (1 lipca 2022, 15:00:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 480