2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.222.2022)


 
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
30.06.2022 r.

Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
1.Staroście Nakielskiemu,
2.Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
3.Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz drogi wewnętrznej na terenie działki nr 101/14 w miejscowości Skórzewo.

 
z up. BURMISTRZA
ZASTĘPCA BURMISTRZA
         /-/
Wioletta Borys-Stachowiak

metryczka


Wytworzył: Wioletta Borys-Stachowiak (30 czerwca 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (1 lipca 2022, 14:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 58