2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 32 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.19.2022)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.06.2022 r.
        
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 22.06.2022 r. decyzji Nr 32, znak: RZP.6733.19.2022 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działki nr 76/13 w miejscowości Szubin.
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.


BURMISTRZ
     /-/
Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (22 czerwca 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (24 czerwca 2022, 14:22:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74