Zawiadomienie o wydanej decyzji - budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6 w obrębie Kowalewo, w gminie Szubin.


OŚiR.6220.73.2021
Szubin, 2022-05-17
 

OBWIESZCZENIE
 
Zawiadomienie o wydanej decyzji

            Działając na postawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373) zawiadamiam, że w Urzędzie Miejskim w Szubinie 17.05.2022r. na wniosek Pani Małgorzaty Gil Prezesa Zarządu Spółki PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Emilii Plater 53, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 110/2, 112/2, 112/6 w obrębie Kowalewo, w gminie Szubin”.

                Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2021 r. poz. 735) zawiadamiam strony postępowania o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Miejskim w Szubinie, Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr  5, w godzinach pracy Urzędu, jak również z wydanymi przed decyzją opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle nad Notecią, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Inowrocławiu.  

Jednocześnie informuję, iż:
  • zgodnie z treścią art. 49 oraz 49a K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • każda strona ma możliwość zapoznania się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Szubinie, pok. nr 5, w godzinach pracy Urzędu lub na stronie bip.szubin.pl.        
 
Otrzymują:

Strony postępowania zawiadomione na podstawie art. 49 KPA,  poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Szubinie i miejscowości Kowalewo oraz na stronie BIP

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (4700kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Iwona Kubiak (17 maja 2022)
Opublikował: Iwona Kubiak (18 maja 2022, 10:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98