2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 5 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (znak: RZP.6733.73.2021)


 
 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.01.2022 r.
                  
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.01.2022 r. decyzji Nr 5, znak: RZP.6733.73.2021 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na terenie działek nr 376/7, 376/38 w miejscowości Tur.
 
 
Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.BURMISTRZ
     /-/
Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (21 stycznia 2022)
Opublikował: Agata Zarzycka (26 stycznia 2022, 13:28:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210