2022 | 2021 | 2020

Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 37 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.528.2021)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 21.01.2022 r.
                       
            Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 i 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 21.01.2022 r. decyzji Nr 37, znak: RZP.6730.1.528.2021 o odmowie ustalenia  warunków zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 43/119 w miejscowości Żurczyn.
 
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
                      BURMISTRZ
                                                
             /-/ Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (21 stycznia 2022)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (25 stycznia 2022, 14:44:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 210