Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.60.2021)


 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 13.10.2021 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku pełnomocnika ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, Pana Tomasza Dachowskiego, reprezentującego firmę EL-SCAN z siedzibą w Mogilnie przy ul. Powstańców Wlkp. 12, z dnia 07.10.2021 r., (wpływ: 11.10.2021 r.) w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci kablowej elektroenergetycznej na terenie działek nr 147/19, 182/7, 147/17, 147/23 w miejscowości Wąsosz.


z up. BURMISTRZA
Kierownik
Referatu Zagospodarowania Przestrzennego
Wydział Gospodarki Przestrzennej

/-/ Joanna Matuszak

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (13 października 2021)
Opublikował: Agata Zarzycka (18 października 2021, 15:08:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64