Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 372 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.169.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 20.10.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 20.10.2020 r. decyzji Nr 372, znak: RZP.6730.1.169.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 16/45 w miejscowości Kornelin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (20 października 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (22 października 2020, 14:39:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122