Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 369 o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.153.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 16.10.2020 r.

                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 16.10.2020 r. decyzji Nr 369, znak: RZP.6730.1.153.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 741/1 w miejscowości Szubin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (16 października 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (19 października 2020, 13:15:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 134