Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wydaniu decyzji nr 356 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy (znak: RZP.6730.1.220.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 12.10.2020 r.
                       
            Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 12.10.2020 r. decyzji Nr 356, znak: RZP.6730.1.220.2020 o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 16/47 w miejscowości Kornelin.
 
            Strony niniejszego postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz złożyć wniosek o doręczenie jej odpisu, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szubinie, Referat Zagospodarowania Przestrzennego, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu w terminie 28 dni od wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (12 października 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (15 października 2020, 11:45:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 115