zawiadomienie w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji RDOŚ w Bydgoszczy dot. budowy drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska Departament Ocen Oddziaływania na Środowisko zwrócił się z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu na okres 14 dni zawiadomienia wydanego w dniu 8 października 2020 r. (znak DOOŚ oaII.4200.30.2015) dotyczącego wniosku stwierdzającego nieważności decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 23 lipca 2010 r. znak RDOŚ-04.OO.6613-25-65/10/KŚ, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S5 na odcinku Nowe Marzy-Świecie-Bydgoszcz-Cotoń, której ostateczny kształt nadała decyzja reformacyjna Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska, który nie mógł być rozpatrzony w ustawowym terminie.Treść zawiadomienia poniżej.
zawiad1 (369kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Generalny Dyrektor Ochrony srodowiska (8 października 2020)
Opublikował: Katarzyna Banaszek (14 października 2020, 08:28:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147