Informacja o ofercie pn. "Rejon Pałuk znany a po szkoleniu też tatarsko - litewski poznany"

Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie informuję, że w dniu 29 czerwca 2020 r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. "Rejon Pałuk znany a po szkoleniu też tatarsko - litewski poznany" przez Stowarzyszenie Gminna Rada Kobiet w Szubinie.
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 17 lipca 2020 r. może wnosić uwagi do tej oferty.


pobierz_ofertę (1528kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Anna Wiśniewska (10 lipca 2020)
Opublikował: Anna Wiśniewska (10 lipca 2020, 13:17:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72