Obwieszczenie Burmistrza Szubina o przekazaniu projektu decyzji o warunkach zabudowy do uzgodnień (znak: RZP.6730.1.153.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
01.07.2020 r.

         Na podstawie art. 49a Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 4 oraz 64 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamia się o przekazaniu, celem uzgodnienia:
 
1.    Staroście Nakielskiemu,
2.    Dyrektorowi Zarządu Zlewni w Inowrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 
projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie działki nr 741/1 w miejscowości Szubin.

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Behnke (1 lipca 2020)
Opublikował: Dorota Kaczmarek (2 lipca 2020, 13:52:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 105