Obwieszczenie Burmistrza Szubina o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia w drodze decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego (RZP.6733.2.2020)


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SZUBINA
z dnia 22.01.2020 r.
 
Na podstawie art. 49 i 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu postępowania administracyjnego z wniosku ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58A, 60-479 Poznań, Oddział Dystrybucji Bydgoszcz Rejon Dystrybucji Nakło, ul. Nowa 41a, 89-100 Nakło nad Notecią, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Damian Jakubowski z dnia 13.01.2020 r., (wpływ 20.01.2020 r.),  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV  na terenie działek nr 20/2, 27/6, 27/8 w miejscowości Rynarzewo.
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Matuszak (22 stycznia 2020)
Opublikował: Joanna Matuszak (22 stycznia 2020, 13:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 93