Zarządzenie nr 0151-176/10Burmistrza Szubinaz dnia 6 grudnia 2010w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Szubinie.

Zarządzenie nr 0151-176/10
Burmistrza Szubina
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Szubinie.

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2 i 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się w skład Gminnego Biura Spisowego następujące osoby:
1) Renata Kabulla – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego,
2) członkowie:
a) Katarzyna Błoch-Kitkowska - lider,
b) Wiesław Stepczyński,
c) Adam Lewandowski.

§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
1) obowiązek aktualizacji i uporządkowania nazewnictwa ulic oraz numeracji nieruchomości należący do kompetencji wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w ramach zadań własnych;
2) zadania z zakresu administracji rządowej, zlecone na podstawie ustawy, polegające na przygotowaniu, zorganizowaniu i przeprowadzeniu spisu na terenie gminy, w tym na:
a) aktualizacji przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w formie elektronicznej, zestawienia budynków, mieszkań i osób,
b) zapewnieniu funkcjonowania gminnych biur spisowych,
c) delegowaniu pracowników urzędu gminy do prac spisowych,
d) naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych,
e) zorganizowaniu obchodu przedspisowego,
f) nadzorowaniu czynności spisowych,
g) popularyzacji spisu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ

Ignacy Pogodziński


pobierz zeskanowane zarządzenie (33kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 grudnia 2010, 14:48:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1622