Zarządzenie nr 0050.1.161.2022Burmistrza Szubinaz dnia 11 sierpnia 2022w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Zarządzenie nr 0050.1.161.2022
Burmistrza Szubina
z dnia 11 sierpnia 2022


w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szubinie.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) i § 7 zarządzenia nr 0151-61/09 Burmistrza Szubina z dnia 7 maja  2009 r. w sprawie regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Szubinie, zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołać komisję konkursową do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Szubinie (ogłoszenie o naborze Nr 9/22) w składzie:
2) Pani Wioletta Borys - Stachowiak - Zastępca Burmistrza,
3) Pani Wioletta Martek - Skarbnik Gminy,
4) Pani Agnieszka Nawrocka - Inspektor ds. kadr.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowskipobierz zarządzenie (10kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (12 sierpnia 2022, 09:27:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 108