Zarządzenie nr 0050.1.9.2021Burmistrza Szubinaz dnia 25 stycznia 2021w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Zarządzenie nr 0050.1.9.2021
Burmistrza Szubina
z dnia 25 stycznia 2021


w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 2 pkt 2 i art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.  (Dz.U. poz. 1775 oraz z 2020r. poz. 1486) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Tworzy się Gminne Biuro Spisowe w Szubinie.
2. W skład Gminnego Biura Spisowego w Szubinie wchodzą następujące osoby:
1) Renata Kabulla - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, koordynator gminny,
2) Ewa Szalińska - Członek Gminnego Biura Spisowego,
3) Agnieszka Węglicka - Członek Gminnego Biura Spisowego,
4) Lucyna Grzelczyk - Członek Gminnego Biura Spisowego,
5) Marcin Kotwicki - Członek Gminnego Biura Spisowego,
6) Adam Lewandowski - Członek Gminnego Biura Spisowego.
§ 2. Do zadań Gminnego Biura Spisowego należy:
1) weryfikacja, aktualizacja i uzupełnienie wykazu adresowo-mieszkaniowego przekazanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
2) zapewnienie pomieszczeń wyposażonych w sprzęt komputerowy z zainstalowanym oprogramowaniem wystarczającym do przeprowadzenia samospisu internetowego oraz zapewnienie niezbędnej pomocy w zakresie obsługi interaktywnej aplikacji;
3) wsparcie rachmistrzów spisowych przeprowadzających spis powszechny wśród osób bezdomnych;
4) organizacja naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych;
5) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy organizacji szkoleń kandydatów na rachmistrzów spisowych;
6) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy przeprowadzeniu egzaminów testowych sprawdzających wiedzę i przygotowanie kandydatów na rachmistrzów spisowych,
7) monitorowanie czynności w ramach prac spisowych na terenie gminy i raportowanie wyników tego monitorowania Zastępcy Wojewódzkiego Komisarza Spisowego;
8) współpraca z Wojewódzkim Biurem Spisowym przy popularyzacji spisu powszechnego na terenie gminy.
§ 3.  Siedzibą Gminnego Biura Spisowego jest Urząd Miejski w Szubinie ul. Kcyńska 12, 89-200 Szubin.
§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Szubina
        /-/
Mariusz Piotrkowski


pobierz zarządzenie (9kB) word

metryczka


Opublikował: Adam Lewandowski (25 stycznia 2021, 11:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149