Zarządzenie nr 0050.1.186.2015Burmistrza Szubinaz dnia 4 grudnia 2015zmieniające zarządzenie nr 0050.1.168.2015 Burmistrza Szubina z dnia 19 listopada 2015r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery, ograniczające skutki niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Zarządzenie nr 0050.1.186.2015
Burmistrza Szubina
z dnia 4 grudnia 2015


zmieniające zarządzenie nr 0050.1.168.2015 Burmistrza Szubina z dnia 19 listopada 2015r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert nr 6/2015 na wykonywanie zadań publicznych Gminy Szubin w 2016 roku przez organizacje pozarządowe w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez działania integrujące, rekreacyjne, zwiększające aktywność społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych, przeciwdziałające wykluczeniu społecznemu, likwidujące bariery, ograniczające skutki niepełnosprawności, działania na rzecz wzmocnienia współpracy środowisk i tworzenia warunków do zachowania samodzielności i niezależności osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

Pobierz zarządzenie. (169kB) pdf

Zarządzenie zmieniane:

zarządzenie nr 0050.1.168.2015

metryczka


Opublikował: Renata Kabulla (4 grudnia 2015, 13:57:10)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (17 marca 2016, 11:12:36)
Zmieniono: dodanie odnośnika do zarządzenia zmienianego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 450