Strona główna  >  Uchwały  >  2009

Uchwały z 2009 roku


Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 119) starsze uchwały »Uchwała nr XLIV/335/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie deklaracji przystąpienia Gminy Szubin do tworzącego się Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka pod nazwą "Nasza Krajna i Pałuki".

Uchwała nr XLIV/334/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Szubin do konkursu na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt: "Lepszy przykład niż wykład" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Wysoka Jakość systemu oświaty.

Uchwała nr XLIV/333/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wystąpienia Gminy Szubin ze Stowarzyszenia Jednostek Samorządu Terytorialnego "Komunikacja".

Uchwała nr XLIV/332/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie skorzystania z zaproszenia do nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej położonej w Kołaczkowie, stanowiącej własność Pani Katarzyny G., na rzecz Gminy Szubin.

Uchwała nr XLIV/331/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej pomiędzy ulicami Strażacką i Polną w Rynarzewie.

Uchwała nr XLIV/330/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości, położonej w Szubinie przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Uchwała nr XLIV/329/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Szubinie na 2010 rok.

Uchwała nr XLIV/328/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Szubinie na 2010 rok.

Uchwała nr XLIV/327/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Szubinie na 2010 rok.

Uchwała nr XLIII/325/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2009


w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Szubina na Zastępcę Burmistrza Szubina.

Uchwała nr XLIII/324/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 22 grudnia 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szubina na 2009 rok.

Uchwała nr XLII/323/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu w budżecie gminy Szubin na 2009 rok.

Uchwała nr XLII/322/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie nadania nazw ulicom i drogom wewnętrznym położonym we wsi Wolwark, Żurczyn i Szkocja gm. Szubin.

Uchwała nr XLII/321/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na: odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, na terenie Gminy Szubin.

Uchwała nr XLII/320/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie wniesienia składników majątkowych mienia komunalnego w drodze aportu do Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Szubinie.

Uchwała nr XLII/319/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie uchwalenia regulaminu dotyczącego wysokości stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę.

Uchwała nr XLII/317/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie programu współpracy Gminy Szubin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2010.

Uchwała nr XLII/316/09 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 listopada 2009


w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Szubin na rok 2010.
Uchwały o pozycjach 1 - 20 (z 119) starsze uchwały »

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij